สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 210 49518110262023224,262,739.046,1495,2155,2795,2125,1005,2265,2651,04399592500000040,409
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 115 113 2031076000012813,602,252.954,5402,7692,7812,5742,7012,6052,6441,2681,2531,1745437000024,400
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ เงินศรี 121 118 2041125001014011,625,283.204,3002,5172,3582,3222,3352,3772,39971370466000000020,685
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 134 130 2561220071016112,099,809.854,3142,6582,5672,6282,6932,6942,59230530827800000021,037
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 138 135 2211293030015513,150,103.234,7212,8692,8952,7842,7342,7342,6136616655328151100023,242
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 44 43 10670035105134,182,838.0600000008,6678,3358,0007,1846,6926,64900045,527
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 112 109 1851025010112010,094,349.502,7152,0262,0072,0712,6152,1512,24543144840000000017,109
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 189 188 36217240102020020,038,131.186,2794,2614,1754,1753,8623,8393,8081,2601,1361,00200000033,797
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 244 241 4132299000325215,314,211.354,7913,4733,4163,4913,5443,5433,47266563459600000027,625
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 133 129 2591211052014313,974,325.752,7352,9983,0963,2442,9663,0492,96771463157800000022,978
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 97 2164950402111856,525,573.45000000013,74413,71113,1349,8539,3159,1871010068,964
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 149 148 3691343182015717,074,461.616,4065,2814,7445,2915,0995,3694,7251,35885470900000039,836
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 117 115 2188150281013017,460,816.466,5954,0113,8944,3693,8093,6883,60249945939000000031,316
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 74 13560707008110,385,126.004,0732,1952,2872,2422,2572,3702,39952947636900000019,197
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] 46 46 127252019005622,726,620.7000000005,2584,9784,7824,7594,3033,85200027,932
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 137 136 3129660340015016,557,245.814,6943,4923,3923,5343,6883,8963,83050646240000000027,894
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 113 2249111010101189,789,110.453,2062,0082,2242,2492,3312,4782,41518819416400000017,457
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายภิรมย์ จีนธาดา 67 67 1275550700766,210,219.902,0361,2741,2941,2431,4461,4401,45186989300000010,461
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] - 149 147 49211110341018012,471,291.924,0712,9522,9182,8952,7972,7562,64869666755142261900023,038
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 27 24 5343017002721,472,317.3400000004,7554,8734,4963,8573,4753,25600024,712
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 118 116 220111302001279,885,361.803,4872,0702,0032,0302,0272,0842,08433638331800000016,822
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 114 111 1851051050011910,746,417.003,7442,3622,3952,3402,3782,4422,45429720022100000018,833
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 49 48 8938406004911,173,251.082,7862,1352,1652,0462,0622,0392,06275371566630162500017,500
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 111 111 1791031070013613,638,104.843,7692,8872,9603,0433,1703,1683,18826029625200000022,993
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายพิษณุ ดิเรกกุล 68 66 1205610900739,390,740.403,5622,0992,0512,0942,1452,1612,20915012213700000016,730
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 32 31 452700310334,270,813.001,7061,0109731,0381,0131,0129281551121170000008,064
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] -ว่าง- 79 77 12664301000819,374,600.603,0091,8381,9311,9391,9971,8691,85564464953100000016,262
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 148 137 3151332020015413,010,368.203,8302,8252,8612,8613,0083,0743,20525722824100000022,390
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 128 124 47310730131013715,518,225.114,1682,7242,8302,7942,7902,9272,92244144938400000022,429
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 194 194 41616770173020723,350,758.707,7805,2505,0794,9114,8484,9174,78581575165800000039,794
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 53 135120038306546,764,491.38000000011,04810,82710,3227,8817,2697,55942424455,034
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] ดร.อาดุลย์ พรมแสง 159 158 49013630162117715,692,916.405,4453,2133,0793,3173,0823,1493,35375986165900000026,917
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 121 117 18610510101015015,581,961.884,5103,2003,1223,0442,8652,8772,78378973359200000024,515
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] -ว่าง- 183 179 2871706021019118,265,719.635,3893,7363,7043,5303,3013,2173,2391,1811,0891,328105634100029,923
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าง.. 155 149 2231380181115315,432,293.054,3403,3933,3233,2382,9682,9832,80487182266200000025,404
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 66 66 164192043209048,257,444.97000000010,79110,5499,9498,5487,8787,49200055,207
รวม 4,200 4,120 8,630 3,479 119 2 482 31 7 4617 639,370,295.80 129,150 88,741 87,803 88,549 87,631 88,134 86,946 72,893 70,667 66,270 42,321 39,089 38,091 52 52 44 986,433
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน