สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 209 49418010262023124,144,703.046,1225,1935,2535,1935,0825,2035,2441,03498491400000040,222
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ 114 111 1991056000012513,444,161.954,4852,7462,7542,5562,6762,5852,6231,2531,2331,1455437000024,147
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายอดุลย์ เงินศรี 121 118 2041125001014011,625,283.204,3002,5172,3582,3222,3352,3772,39971370466000000020,685
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 134 126 2471180071015511,931,670.854,2372,6142,5372,5892,6462,6412,55630530827800000020,711
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 138 134 2201283030015413,126,285.234,7212,8642,8892,7812,7272,7272,6076616655328151100023,208
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 44 43 10670035105134,182,838.0600000008,6678,3358,0007,1846,6926,64900045,527
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 112 109 1851025010112010,094,349.502,7152,0262,0072,0712,6152,1512,24543144840000000017,109
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ 189 187 36017140102019919,922,770.086,2794,2614,1754,1753,8623,8393,8081,2601,1361,00200000033,797
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 242 241 4132299000325215,314,211.354,7913,4733,4163,4913,5443,5433,47266563459600000027,625
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายวิรัตน์ ไกรแก้ว 133 129 2591211052014313,974,325.752,7352,9983,0963,2442,9663,0492,96771463157800000022,978
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 97 2164950402111856,525,573.45000000013,74413,71113,1349,8539,3159,1871010068,964
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 148 147 3661333182015617,062,461.616,4045,2784,7405,2905,0965,3674,7231,35885470900000039,819
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] 117 115 2188150281013017,460,816.466,5954,0113,8944,3693,8093,6883,60249945939000000031,316
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 74 13560707008110,385,126.004,0732,1952,2872,2422,2572,3702,39952947636900000019,197
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15 46 46 127252019005622,726,620.7000000005,2584,9784,7824,7594,3033,85200027,932
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 136 135 3109560340014916,539,107.214,6843,4793,3873,5313,6773,8883,82550646240000000027,839
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 113 2249111010101189,789,110.453,2062,0082,2242,2492,3312,4782,41518819416400000017,457
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายภิรมย์ จีนธาดา 67 67 1275550700766,210,219.902,0361,2741,2941,2431,4461,4401,45186989300000010,461
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 149 147 49211110341018012,471,291.924,0712,9522,9182,8952,7972,7562,64869666755142261900023,038
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายประพันธ์ รัตนอรุณ 27 24 5343017002721,472,317.3400000004,7554,8734,4963,8573,4753,25600024,712
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 118 116 220111302001279,885,361.803,4872,0702,0032,0302,0272,0842,08433638331800000016,822
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวรรณ ขวัญแก้ว 114 111 1851051050011910,746,417.003,7442,3622,3952,3402,3782,4422,45429720022100000018,833
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายสายัณห์ ไกรนารา 48 47 8837406004811,167,521.082,7862,1352,1652,0442,0592,0382,06075371566630162500017,492
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 111 110 2681021070013513,420,227.843,7022,8632,9362,9883,1393,1093,15726029625200000022,702
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสุทธิ์ ชูมัง 68 66 1205610900739,390,740.403,5622,0992,0512,0942,1452,1612,20915012213700000016,730
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุริยัณ จันทร์ทบ 32 31 452700310334,270,813.001,7061,0109731,0381,0131,0129281551121170000008,064
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 80 77 12664301000819,374,600.603,0091,8381,9311,9391,9971,8691,85564464953100000016,262
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 141 137 3151332020015413,010,368.203,8302,8252,8612,8613,0083,0743,20525722824100000022,390
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 127 124 47310730131013715,518,225.114,1682,7242,8302,7942,7902,9272,92244144938400000022,429
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 194 193 41316670173020623,212,818.707,7265,2205,0454,8764,8144,8894,76481575165800000039,558
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 53 135120038306546,764,491.38000000011,04810,82710,3227,8817,2697,55942424455,034
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 159 157 48913530162117615,657,916.405,4253,2063,0723,3123,0743,1353,34075986165900000026,843
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 121 117 18610510101015015,581,961.884,5103,2003,1223,0442,8652,8772,78378973359200000024,515
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประทีป ทองด้วง 183 179 2871706021019118,265,719.635,3893,7363,7043,5303,3013,2173,2391,1811,0891,328105634100029,923
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายธนาวุฒิ รักษ์หนู 153 148 2201370181115215,426,568.054,3403,3933,3223,2352,9682,9782,80287182266200000025,393
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 66 65 162192042208947,116,444.97000000010,48110,2509,6698,3487,6767,31200053,736
รวม 4,185 4,103 8,687 3,463 119 2 481 31 7 4597 637,213,440.10 128,838 88,570 87,639 88,366 87,444 87,914 86,786 72,559 70,337 65,950 42,121 38,887 37,911 52 52 44 983,470
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน