สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 210 49518110262023224,262,739.046,1495,2155,2795,2125,1005,2265,2651,04399592500000040,409
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัลลพ สงวนนาม 115 113 2031076000012813,602,252.954,5402,7692,7812,5742,7012,6052,6441,2681,2531,1745437000024,400
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิทยา สิงคิวิบูลย์ 121 119 2051135001014111,672,767.204,3242,5272,3692,3292,3492,3882,41571370466000000020,778
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] 134 130 2561220071016112,099,809.854,3142,6582,5672,6282,6932,6942,59230530827800000021,037
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 138 136 2241303030015613,166,117.234,7252,8712,9002,7862,7362,7422,6196616655328151100023,271
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 44 43 10670035105134,182,838.0600000008,6678,3358,0007,1846,6926,64900045,527
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 112 109 1851025010112010,094,349.502,7152,0262,0072,0712,6152,1512,24543144840000000017,109
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นางพรรณี สกุณา 202 201 37818540102021020,161,724.836,2974,2804,2004,2073,8903,8723,8331,2601,1361,00200000033,977
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 244 241 4132299000325215,314,211.354,7913,4733,4163,4913,5443,5433,47266563459600000027,625
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 133 129 2591211052014313,974,325.752,7352,9983,0963,2442,9663,0492,96771463157800000022,978
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 97 2164950402111856,525,573.45000000013,74413,71113,1349,8539,3159,1871010068,964
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 149 149 3711343192015917,590,839.616,5685,3464,8145,3495,1795,4434,7971,40889073600000040,530
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 117 115 2188150281013017,460,816.466,5954,0113,8944,3693,8093,6883,60249945939000000031,316
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 74 13560707008110,385,126.004,0732,1952,2872,2422,2572,3702,39952947636900000019,197
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 46 46 127252019005622,726,620.7000000005,2584,9784,7824,7594,3033,85200027,932
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 137 136 3129660340015016,557,245.814,6943,4923,3923,5343,6883,8963,83050646240000000027,894
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 113 2249111010101189,789,110.453,2062,0082,2242,2492,3312,4782,41518819416400000017,457
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] 67 67 1275550700766,210,219.902,0361,2741,2941,2431,4461,4401,45186989300000010,461
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] - 150 148 49311210341018112,485,459.924,0712,9542,9202,8962,7992,7622,65569666755142261900023,058
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 27 24 5343017002721,472,317.3400000004,7554,8734,4963,8573,4753,25600024,712
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 118 116 220111302001279,885,361.803,4872,0702,0032,0302,0272,0842,08433638331800000016,822
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 117 114 1881081050012210,806,065.003,7472,3692,4062,3532,3932,4512,46929720022100000018,906
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 49 48 8938406004911,173,251.082,7862,1352,1652,0462,0622,0392,06275371566630162500017,500
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 111 111 1791031070013613,638,104.843,7692,8872,9603,0433,1703,1683,18826029625200000022,993
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายพิษณุ ดิเรกกุล 68 66 1205610900739,390,740.403,5622,0992,0512,0942,1452,1612,20915012213700000016,730
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 32 31 452700310334,270,813.001,7061,0109731,0381,0131,0129281551121170000008,064
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] -ว่าง- 79 78 12965301000829,417,428.603,0291,8471,9381,9482,0061,8831,86564464953100000016,340
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 148 137 3151332020015413,010,368.203,8302,8252,8612,8613,0083,0743,20525722824100000022,390
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 128 125 47510830131013915,545,022.114,1762,7332,8322,7962,7962,9312,93444144938400000022,472
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 194 194 41616770173020723,350,758.707,7805,2505,0794,9114,8484,9174,78581575165800000039,794
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 53 135120038306546,764,491.38000000011,04810,82710,3227,8817,2697,55942424455,034
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] ดร.อาดุลย์ พรมแสง 159 158 49013630162117715,692,916.405,4453,2133,0793,3173,0823,1493,35375986165900000026,917
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 121 117 18610510101015015,581,961.884,5103,2003,1223,0442,8652,8772,78378973359200000024,515
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 183 179 2871706021019118,265,719.635,3893,7363,7043,5303,3013,2173,2391,1811,0891,328105634100029,923
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าง.. 155 149 2231380181115315,432,293.054,3403,3933,3233,2382,9682,9832,80487182266200000025,404
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 66 66 164192043209048,257,444.97000000010,79110,5499,9498,5487,8787,49200055,207
รวม 4,217 4,142 8,661 3,500 119 2 483 31 7 4638 640,217,206.45 129,389 88,864 87,936 88,673 87,787 88,293 87,109 72,943 70,703 66,297 42,321 39,089 38,091 52 52 44 987,643
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (21/10/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน