สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กระบี่ [ดูรายโรง] นายบำรุง ฤทธิรัตน์ 211 210 49518110262023224,262,739.046,1495,2155,2795,2125,1005,2265,2651,04399592500000040,409
2สพป.ชุมพร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวัลลพ สงวนนาม 115 113 2031076000012813,602,252.954,5402,7692,7812,5742,7012,6052,6441,2681,2531,1745437000024,400
3สพป.ชุมพร เขต 2 [ดูรายโรง] 121 119 2051135001014111,672,767.204,3242,5272,3692,3292,3492,3882,41571370466000000020,778
4สพป.ตรัง เขต 1 [ดูรายโรง] 134 130 2561220071016112,099,809.854,3142,6582,5672,6282,6932,6942,59230530827800000021,037
5สพป.ตรัง เขต 2 [ดูรายโรง] 139 137 2251313030015713,182,831.234,7292,8772,9052,7902,7392,7442,6236616655328151100023,299
6สพม. เขต 13 [ดูรายโรง] นายศังกร รักชูชื่น 44 44 10970036105234,639,393.6600000008,7878,4478,1167,2646,7566,71800046,088
7สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 [ดูรายโรง] 124 121 2061145010113310,256,509.002,7552,0602,0312,1042,6602,1802,29843144840000000017,367
8สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 [ดูรายโรง] นางพรรณี สกุณา 202 202 37918640102021120,411,851.836,3874,3204,2654,2473,9463,9413,8711,2801,1541,01700000034,428
9สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 [ดูรายโรง] นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล 242 241 4132299000325215,314,211.354,7913,4733,4163,4913,5443,5433,47266563459600000027,625
10สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 [ดูรายโรง] นายเสนอ ทองจีน 133 129 2591211052014313,974,325.752,7352,9983,0963,2442,9663,0492,96771463157800000022,978
11สพม. เขต 12 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว 98 97 2164950402111856,525,573.45000000013,74413,71113,1349,8539,3159,1871010068,964
12สพป.นราธิวาส เขต 1 [ดูรายโรง] นายประหยัด สุขขี 149 149 3711343192015917,590,839.616,5685,3464,8145,3495,1795,4434,7971,40889073600000040,530
13สพป.นราธิวาส เขต 2 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 118 116 2198250281013117,472,605.466,6004,0143,8964,3713,8103,6923,60549945939000000031,336
14สพป.นราธิวาส เขต 3 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 76 75 13661707008210,412,126.004,0932,2052,2972,2492,2622,3802,41152947636900000019,271
15สพม. เขต 15 [ดูรายโรง] - 46 46 127252019005622,726,620.7000000005,2584,9784,7824,7594,3033,85200027,932
16สพป.ปัตตานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว 137 136 3129660340015016,557,245.814,6943,4923,3923,5343,6883,8963,83050646240000000027,894
17สพป.ปัตตานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 115 113 2249111010101189,789,110.453,2062,0082,2242,2492,3312,4782,41518819416400000017,457
18สพป.ปัตตานี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล 67 67 1275550700766,210,219.902,0361,2741,2941,2431,4461,4401,45186989300000010,461
19สพป.พังงา [ดูรายโรง] - 151 148 49311210341018112,485,459.924,0712,9542,9202,8962,7992,7622,65569666755142261900023,058
20สพม. เขต 14 [ดูรายโรง] นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี 27 24 5343017002721,472,317.3400000004,7554,8734,4963,8573,4753,25600024,712
21สพป.พัทลุง เขต 1 [ดูรายโรง] 118 117 222112302001299,928,329.803,4942,0852,0212,0482,0402,0902,09633638331800000016,911
22สพป.พัทลุง เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุนาจ แก้วสุข 117 114 1881081050012210,806,065.003,7472,3692,4062,3532,3932,4512,46929720022100000018,906
23สพป.ภูเก็ต [ดูรายโรง] นายประจักษ์ ช่างเรือ 49 48 8938406004911,173,251.082,7862,1352,1652,0462,0622,0392,06275371566630162500017,500
24สพป.ยะลา เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแก้ว 111 111 1791031070013613,638,104.843,7692,8872,9603,0433,1703,1683,18826029625200000022,993
25สพป.ยะลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายพิษณุ ดิเรกกุล 68 66 1205610900739,390,740.403,5622,0992,0512,0942,1452,1612,20915012213700000016,730
26สพป.ยะลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายมนูญ จันทร์สุข 31 31 452700310334,270,813.001,7061,0109731,0381,0131,0129281551121170000008,064
27สพป.ระนอง [ดูรายโรง] นายปรีชา บัวกิ่ง 79 78 12965301000829,417,428.603,0291,8471,9381,9482,0061,8831,86564464953100000016,340
28สพป.สงขลา เขต 1 [ดูรายโรง] 148 137 3151332020015413,010,368.203,8302,8252,8612,8613,0083,0743,20525722824100000022,390
29สพป.สงขลา เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ 128 127 47811030131014115,646,496.114,2062,7542,8572,8192,8282,9572,95044144938400000022,645
30สพป.สงขลา เขต 3 [ดูรายโรง] นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง 195 195 41916770173120823,362,505.707,7865,2535,0814,9154,8514,9194,78981575165800000039,818
31สพม. เขต 16 [ดูรายโรง] นายธนู นูนน้อย 53 53 135120038306546,764,491.38000000011,04810,82710,3227,8817,2697,55942424455,034
32สพป.สตูล [ดูรายโรง] ดร.อาดุลย์ พรมแสง 161 160 49213830162117915,698,396.405,4483,2153,0873,3203,0873,1513,35575986165900000026,942
33สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 [ดูรายโรง] 121 118 18910510111015215,905,858.884,5603,2503,1743,0992,9052,9182,82983477363500000024,977
34สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายชูศักดิ์ ชูช่วย 185 181 2891726021019318,277,888.635,3923,7403,7073,5313,3063,2203,2401,1811,0891,328105634100029,943
35สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 [ดูรายโรง] ว่าง 155 150 2241390181115415,456,708.054,3503,4093,3293,2382,9722,9882,80887182266200000025,449
36สพม. เขต 11 [ดูรายโรง] ว่าง 66 66 164192043209048,257,444.97000000010,79110,5499,9498,5487,8787,49200055,207
รวม 4,234 4,169 8,705 3,524 119 2 485 31 8 4668 641,663,701.55 129,657 89,068 88,156 88,863 87,999 88,492 87,304 73,128 70,873 66,471 42,401 39,153 38,160 52 52 44 989,873
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (18/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน