ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคใต้
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1. กิจกรรมหลัก การส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการป้องกัน 2. กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต"รวมพลังเด็กเยาวชน" (สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3. กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 4. โครงการ TO BE NUMBER ONE (เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด) ข้อสังเกตหรือผลที่เกิดขึ้นก่อน-ระหว่างและหลังกิจกรรม
1.1 กิจกรรมย่อย การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด(นักเรียนระดับชั้น ม.1-3) 1.2 กิจกรรมย่อย การดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2.1 กิจกรรมหลัก การจัดค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กเยาวชน(สพท.ละ 1 ค่าย : นักเรียน 100 คน) 3.1 กิจกรรมย่อย การขับเคลื่อนและชี้แจงนโยบาย/สถานศึกษาสีขาว 3.2.1)กลุ่มสร้างภูมิคุ้มกัน 3.2.2)กลุ่มเฝ้าระวังป้องกัน 3.2.3)กลุ่มบำบัดรักษา 3.2.4)กลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือ 4.1 กิจกรรมย่อย โรงเรียนมีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 4.2 กิจกรรมย่อย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
อนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวมอนุบาลประถมฯม.ต้น ม.ปลาย รวม
1ประถมศึกษาชุมพร 1นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์32 5,97916,5803,77813426,4711941,2541,70503,1531,1044,7161,8861347,84021566623201,1131,9376,9782,05613411,1051,9006,9401,83213410,8067152,3988871344,1341042205103751042205103752921,05029101,633217649730939128
2ประถมศึกษาชุมพร 2นายอดุลย์ เงินศรี27 5,15414,6482,152021,954007230723388721,01701,927015657707339773,0081,43005,4156162,0191,00003,6353741,30666602,3460020200350354381,5681,35803,3644381,5341,22403,19695
3ประถมศึกษาระนอง -นายมนูญ จันทร์สุข25 3,56711,6281,851017,0461799951,20102,3757083,5731,14905,4303011,23542501,9611,7026,2681,24809,2181,6515,9411,20508,7974761,43446002,3705219110003433221,09110001,51331,7121,015,5691,59501,048,87630,866113,3521,0120145,230188
4ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 1นายชูศักดิ์ ชูช่วย10 5,09217,4762,387024,95510452932709604062,33570303,44410419913804417302,65738203,7695511,76528302,5992044961250825000000020219495321501,362174482145080153
5ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 2นายประทีป ทองด้วง34 6,05620,8503,60018230,6881111,0641,77502,9505397,9382,21314210,8321332,387780513,3511,5868,5161,81213112,0451,1747,4541,59113110,3504483,01777734,2451671,51610601,7891971,352285691,9033152,7798811874,1622271,701621822,631213
6ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 3นายธนาวุฒิ รักษ์หนู40 5,32119,0532,627027,0014181,46368502,5665895,2681,23607,0934332,13633702,9063,07911,5321,838016,4492,88710,3611,823015,0716112,44944603,5061967071109141967211109285412,74134403,6263901,61820302,211299
7ประถมศึกษาตรัง 1นายศังกร รักชูชื่น10 5,29816,1101,014022,4228735331307533202,48433603,14011261813008606674,51929405,4805742,44331803,3352711,0545201,37796250360382962533603855582,38428403,2264231,87137302,66774
8ประถมศึกษาตรัง 2นายประจักษ์ ช่างเรือ29 5,75716,5262,1284624,4573041,2371,01102,5526975,1201,10806,9252501,23334101,8243,99412,7101,423018,1273,30410,6051,247015,1561,1203,67667105,4674731,388001,8614751,392001,8673,37011,5331,291016,1942,2156,51478209,511338
9ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 1นายเสนอ ทองจีน10 3,51714,1501,873019,5408038150409654053,03338203,8201521,0182901,1997423,349430564,5775102,42038703,31717083816601,174311083014231108301427374700820136713109095859
10ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 2นายบุญเลิศ ธานีรัตน์12 7,20024,4053,744035,34911170427060801,45445901,9139559634001,0314243,14084704,4113242,09052102,93513174828901,168112482256085001519034386521807081147018049935
11ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 3นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล32 6,14120,9852,064029,1904343181401,2884504,3421,04905,84115493926301,3561,2206,31369208,2257834,32052105,6243981,86830502,571829003781324901892221,02617801,4261467321140992151
12ประถมศึกษานครศรีธรรมราช 4นายวิรัตน์ ไกรแก้ว17 3,68918,7512,013024,4530029702970501206200300300168001685271563101,398000000000000230230032032003203272
13ประถมศึกษาพัทลุง 1นายสุนาจ แก้วสุข35 3,99812,5671,093017,658711,61296402,6473077,28091808,5054312,45124003,1222,0018,8181,017011,8361,4845,85292708,2634922,16728902,94820126001461052673004021,6197,07275609,4479915,40441206,807240
14ประถมศึกษากระบี่ -นายบำรุง ฤทธิรัตน์43 7,62630,6153,114041,3553191,8981,56903,7861,98019,0822,217023,2796453,30975104,7054,29617,8752,526024,6974,20920,3192,721027,2491,2506,4791,05108,7800000031300003312641,24722801,73917481922801,221369
15ประถมศึกษาพังงา -นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว26 4,96916,7492,2288624,03210487973801,7213393,3351,01504,6895344257801,0739694,6551,36606,9908663,7611,12105,74813491025671,307027111603870369158052710673551301,3544458044701,071148
16ประถมศึกษาภูเก็ต -นายสายัณห์ ไกรนารา6 3,10412,8682,2659818,335043442408581092,03550202,646391642802313222,040671733,1061881,411488732,16056525164074539921013239934501772641,16631601,74639117192034849
17ประถมศึกษานราธิวาส 1นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)16 7,60023,4291,115032,1444019376801,00110591076601,781098301013,91421,139626025,6793,46820,666524024,6584902,2006702,7570000004122063130709200859171702200893387
18ประถมศึกษานราธิวาส 2นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)18 6,91622,9431,293031,152024183701,0786375,20260206,44101110401151,66112,236599014,4963,40812,2601,073016,74111676248092600000000001889886801,2443171,4894801,854105
19ประถมศึกษาปัตตานี 1นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว28 6,41223,4441,81013231,7985203,38893404,84295312,520906014,3791502,22853502,9133,01212,5091,363016,8841,8159,248877011,9404793,07721403,7701307436109344432,1216102,6251,1026,36460008,0664653,40839304,266322
20ประถมศึกษาปัตตานี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์20 4,30313,758603018,6641361,21451801,8688316,58352707,941881,59831902,0051,2765,77138807,4359074,90438806,1994271,82619802,451311560018764233002977422,07131703,1306261,48616802,280210
21ประถมศึกษายะลา 1นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รก.ผอ.สพป.ยะลา เขต 111 4,92217,74485813223,6563466424609448777,47242308,7723512,70514603,2021,2425,23920306,6844753,98722304,685861,20220901,497292832031429283203141,1355,8195007,0046354,9691805,622111
22ประถมศึกษายะลา 2นายวิสุทธิ์ ชูมัง13 3,88812,503474016,8651691,10037901,6487227,48032308,525209694201,0311,5289,216357011,1011,4687,96935709,7945093,09815003,757154762109173041,097101,4029155,23824306,3966153,35621104,182214
23ประถมศึกษาสงขลา 1นายนพพร มากคงแก้ว17 4,37217,629797022,79810599834301,4463194,34941605,084486631507261,4627,09936508,9261,1146,34828607,7482661,8025302,12100202035081591,3278801,5741261,1117001,307131
24ประถมศึกษาสงขลา 2นายปราโมทย์ ส่งสิงห์25 5,27617,7521,6866924,7831421,14499502,2818565,26077806,8941548976201,1131,6836,78999809,4701,2185,37374407,3354852,39851303,39664273144048113245014407263521,69741602,4652121,25741601,885184
25ประถมศึกษาสงขลา 3นายอาดุลย์ พรมแสง37 9,11329,8742,290041,2771912,4031,18703,7811,31611,2661,0176313,6622621,55237102,1852,38112,8081,142016,3312,10911,0651,363014,5376442,87949204,0151931,01818801,3991931,08918701,4699154,92243606,2737023,97845105,131268
26ประถมศึกษาสตูล -นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์40 6,22820,7472,547029,5222781,6051,04102,9241,2188,337894010,4492781,72536902,3722,16710,2821,291013,7402,0318,3421,086011,4593602,30847003,13851156410248862525103891,2486,1771,08508,5106134,5591,24206,414348
27ประถมศึกษาพัทลุง 2นายสุวรรณ ขวัญแก้ว4 4,27914,684746019,7094115711803161631,294801,465311822502385712,47210303,1464752,09756542,6822171,17656291,47800000000002661,4924701,805134884001,01842
28มัธยมศึกษา 11นายสมชาย รองเหลือ25 0031,71823,07554,793003,78303,783004,28004,28000340453793008,7026,85515,557005,6094,79110,400002,8892,1054,994006262124009144135002,8371,7164,55302018221541768
29มัธยมศึกษา 12นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว22 0041,00427,72368,727003,7051,3425,047001,4891721,66100629281910006,2664,71310,979006,0654,74310,80800141712120028164400936615901,4813,0901,4025,97301,4811,7897053,97532
30มัธยมศึกษา 13นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี44 0023,65317,60241,255005,9861,2597,2450010,3711,75312,124002,9012,5605,4610016,16412,44428,6080013,12910,52723,656003,6422,9896,631001,1851,0602,245001,3211,0482,3690013,40610,85124,257007,5446,73814,282187
31มัธยมศึกษา 14นายประพันธ์ รัตนอรุณ15 0015,96311,39527,358001,67601,676002,305782,38300342120462005,1693,8649,033005,8174,0999,91600367258625001,4361,7173,153001,4631,6943,1570814,3253,6938,099002,6852,5435,22880
32มัธยมศึกษา 15นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.1530 0016,24813,29629,544005,357755,432006,1824046,586001,1477091,856007,1895,54212,73101807,1635,46412,807001,9741,6643,6380000000332053005,8954,93610,831003,9273,3867,313113
33มัธยมศึกษา 16นายธนู นูนน้อย18 0034,12721,10055,227003,8984384,336004,8004385,238008965231,419007,0494,50011,549008,4515,69414,145003,7531,7115,464001492300261238002,8032,5285,331002,0982,2774,37570
34ประถมศึกษาปัตตานี 3นายภิรมย์ จีนธาดา1 2,9649,290285012,53900640641758786401,117303126404062321,0526401,3482041,1236401,3918122364036800000000001618816401,1062737564046624
35ประถมศึกษายะลา 3นายสุริยัณ จันทร์ทบ6 2,0096,07543908,5231911135204821988528601,1901031895803506132,7611812343,7896572,60415703,4184311,91810402,45351151002025120600257511,97030402,32520123550198139
36ประถมศึกษานราธิวาส 3นายนิพัฒน์ มณี14 4,48514,0241,23462420,3671785991,00001,7773291,45561602,40021286613501,2131,4175,69257107,6801,1653,97845405,5972467098701,0421343070044113430730444134307004411343073044469
รวม 792 155,235527,857216,821115,6941,015,6073,878 26,517 46,664 3,114 80,173 16,511 146,808 53,255 3,184 219,758 4,844 31,544 13,722 4,697 54,807 47,805 217,611 76,822 38,546 380,784 41,587 188,560 70,502 35,710 336,359 11,687 54,943 22,095 8,971 97,696 2,135 9,229 3,846 2,864 18,074 3,040 12,395 4,350 2,953 22,738 47,504 1,092,746 44,394 25,313 1,209,957 41,288 166,061 27,369 15,946 250,664 5,615
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/08/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน