ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
624,023307449,98660400036,32126810920,3301,179
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,73642610624,2891,40464,82718300018934,8522,013
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16310,4258307415,25593433,11111700024028,7911,881
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
695,0624615913,48287343,98317911,5248313324,0511,596
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,49052310823,5671,423118,78938612,2009121141,0462,423
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6624085713,16877365,30322600014724,1331,407
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
631230317,88343397,35041127,8811334823,4261,007
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
483,3462556315,40587874,78022711,6395811925,1701,418
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
835,5264249723,0731,21431,99910900018330,5981,747
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2683897817,0211,01254,61120500015326,9001,606
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1011754110,02656664,8472160008016,974957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
463,0441856114,44282554,66319024,24617511426,3951,375
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3533044912,43764955,20122200011921,9911,175
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1965605010,75468921,2616323,95619614022,1671,508
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,4173516515,89690053,56716500012723,8801,416
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,02842912127,6031,79176,85433411,7708319441,2552,637
16. ประถมศึกษาสตูล
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
705,8684068619,71499321,6948211,6827215928,9581,553
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
644,9453476512,66076319344223,77816513222,3171,317
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
534,2503037716,82594253,60014900013524,6751,394
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
654,650403499,68162721,5936311,6107311717,5341,166
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3843007014,65489221,5856300011419,6231,255
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2294317818,3461,17586,47135311,7366313630,7822,022
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
493,8513766514,08593317283300011518,6641,342
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1003946814,2681,22132,16012823,90220111123,4301,944
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1175479173,86732943,599202000328,220610
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,14129610723,0951,52565,95727300014832,1932,094
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,1002018621,3871,28076,11731411,6937411731,2971,869
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8702435415,7651,10332,454770007620,0891,423
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784512,3709902828,0651,7171127,3571,3479869,0254,232
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
544757308,5186351817,2419131328,5131,4216654,7193,026
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,7839721231,8561,6665355,3173,213
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,680123,91310,4012,187511,94332,297219194,80310,30781184,4769,1304,1671,015,13562,135