ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
613,892294459,88161200036,34226810920,1151,174
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
785,83544510524,1481,39564,81218300018934,7952,023
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
15510,0267907515,22091333,11111700023328,3571,820
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
664,7484136213,88688844,09517911,5248313324,2531,563
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,53651310924,1731,454108,16035212,2009121141,0692,410
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
785,4913995613,01376265,30322600014023,8071,387
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
735230317,96741997,35041127,8811334923,550993
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
463,0622386515,77391774,78022711,6395811925,2541,440
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
805,3284119923,3061,26821,3957500018130,0291,754
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
685,2313867817,1611,01254,66020700015127,0521,605
10. ประถมศึกษาระนอง
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
301,9541654210,14856664,7182160007816,820947
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นายมนูญ จันทร์สุข
483,3412125813,91477754,66319024,07017511325,9881,354
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
664,3633094812,25264655,20122200011921,8161,177
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1655375010,55067321,2616324,05216614022,0281,439
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
564,3113376616,07690353,56716500012723,9541,405
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี
665,13143812027,4111,78976,85433411,7598319441,1552,644
16. ประถมศึกษาสตูล
-
715,9854268519,59298521,6948211,6827215928,9531,565
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช
644,8963486512,59876219344223,77816513222,2061,317
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
554,4243167516,37891353,60014900013524,4021,378
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
654,612390499,70062921,5936311,6107311717,5151,155
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
433,5003046914,52088321,5856300011419,6051,250
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2254327918,9651,19875,82930811,7366313630,7552,001
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
493,9893316514,15085017273200011518,8661,213
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายเสกสรรค กอเส็ม
191,5771444810,8237940000006712,400938
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,0823926814,2631,20532,16012823,90220111123,4071,926
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายโกมุท รุยอ่อน
1176378173,86732943,599202000328,229609
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
363,27030710622,9451,53765,95727300014832,1722,117
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,0732028621,3951,28376,19231411,6937411731,3531,873
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายณัทกร แก้วประชุม
201,8712755315,2491,07232,483830007619,6031,430
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
171,6042194211,8679392828,0651,7171127,3571,3479868,8934,222
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายสมชาย รองเหลือ
33024092,71916376,259323817,8998432727,1791,369
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายประพัทธ์ รัตนอรุณ
546462308,5126341817,4729151328,6721,4216655,1203,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายศังกร รักชูชื่น
219430247,8165801514,9999351231,8561,6665354,8653,211
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายสุธี บุญญะถิติ
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,668123,80410,3582,183511,16432,148217195,98410,43179180,9638,8354,1471,011,91561,772