ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
นายเสนอ ทองจีน
613,8893004510,07761100036,34226810920,3081,179
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
นายบุญเลิศ ธานีรัตน์
775,73342610624,2901,40564,82718300018934,8502,014
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล
16010,3698157415,15592033,11111700023728,6351,852
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
นายวิรัตน์ ไกรแก้ว
684,9574356013,60188343,98317911,5248313324,0651,580
4. ประถมศึกษากระบี่
นายบำรุง ฤทธิรัตน์
916,47551910924,1871,451108,17835112,2009121141,0402,412
5. ประถมศึกษาพังงา
นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว
845,6154025713,16977465,30322600014724,0871,402
6. ประถมศึกษาภูเก็ต
นายสายัณห์ ไกรนารา
632730317,88343397,35041127,8811334823,4411,007
7. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
นายชูศักดิ์ ชูช่วย
483,3222546315,35788674,78022711,6395811925,0981,425
8. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
นายประทีป ทองด้วง
815,3164129823,0581,22231,99910900018230,3731,743
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
นายธนาวุฒิ รักษ์หนู
705,2573907817,0601,01054,61120500015326,9281,605
10. ประถมศึกษาระนอง
นายมนูญ จันทร์สุข
332,1011754110,02656664,8472160008016,974957
11. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์
473,1251916014,29282054,66319024,24617511426,3261,376
12. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
นายอดุลย์ เงินศรี
654,3463054912,41365055,20122200011921,9601,177
13. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง
866,1965585010,75468921,2616323,95619614022,1671,506
14. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
นายปราโมทย์ ส่งสิงห์
574,4143506516,01589653,56716500012723,9961,411
15. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
นายอาดุลย์ พรมแสง
655,02443112127,5901,79076,85433411,7708319441,2382,638
16. ประถมศึกษาสตูล
-
705,8734138619,70599621,6948211,6827215928,9541,563
17. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
นายศังกร รักชูชื่น
644,9343456512,66076319344223,77816513222,3061,315
18. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
นายประจักษ์ ช่างเรือ
544,3573097616,58092953,60014900013524,5371,387
19. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
นายสุนาจ แก้วสุข
654,647398499,69062721,5936311,6107311717,5401,161
20. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายสุวรรณ ขวัญแก้ว
423,3882977014,64989121,5856300011419,6221,251
21. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
นายภิรมย์ จีนธาดา
494,2174337818,3441,17486,47135311,7366313630,7682,023
22. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
นายสะอาด อุสมา
493,9993366514,12684617273200011518,8521,214
23. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ (รักษาราชการแทน)
191,5951454810,8657910000006712,460936
24. ประถมศึกษายะลา เขต 1
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
383,1013946814,2681,21832,16012823,90220111123,4311,941
25. ประถมศึกษายะลา เขต 2
นายวิสุทธิ์ ชูมัง
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
26. ประถมศึกษายะลา เขต 3
นายสุริยัณ จันทร์ทบ
1175479173,86732943,599202000328,220610
27. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ (รักษาราชการ)
353,14529810723,1041,53565,95727300014832,2062,106
28. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ (รักษาราชการ)
232,1002018621,4411,28376,11731411,6937411731,3511,872
29. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
นายนิพัฒน์ มณี
191,8702435415,7651,10332,454770007620,0891,423
30. มัธยมศึกษา เขต 12
นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว
141,2331784512,2759862828,0651,7171127,3571,3479868,9304,228
31. มัธยมศึกษา เขต 14
นายประพันธ์ รัตนอรุณ
110610112,99318776,259323817,8998432727,2571,363
32. มัธยมศึกษา เขต 11
นายสมชาย รองเหลือ
546462308,5126341817,5319151328,6721,4216655,1793,032
33. มัธยมศึกษา เขต 16
นายธนู นูนน้อย
219430237,4845451615,6919811231,8561,6665355,2253,222
34. มัธยมศึกษา เขต 13
นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
000217,5856271210,1278021123,1011,5094440,8132,938
35. มัธยมศึกษา เขต 15
นายวีรวัฒน์ คงพิน รก.ผอ.สพม.15
16212329,31174487,819479511,8126094629,0041,844
 1,675123,65010,3092,189512,33432,241218194,38910,28281184,6569,1304,1631,015,02961,962