ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม. , สพป. [ ภาคใต้ ]
ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ รวมโรงเรียนทุกขนาด
จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน) จำนวนโรงเรียน(โรง)จำนวนนักเรียน(คน)จำนวนครู+บริหาร(คน)
. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
624,003299449,42357200036,33726310919,7631,134
1. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
785,84145310624,3571,42064,81419000019035,0122,063
2. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
1479,7987417515,26094633,11111700022528,1691,804
3. ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
644,5593816414,19790744,14018311,5248313324,4201,554
4. มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
131,257160288,0696112222,8421,388818,8989537151,0663,112
5. ประถมศึกษากระบี่
906,32851210924,0551,436108,20936112,2009121040,7922,400
6. ประถมศึกษาพังงา
745,0693445612,67574865,32823300013623,0721,325
7. มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
33024092,72216376,296323817,8998432727,2191,369
8. ประถมศึกษาภูเก็ต
735230317,92942497,35041127,8811334923,512998
9. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
473,1852426516,03094364,16119511,7247111925,1001,451
10. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
765,05238910223,4801,27521,3957500018029,9271,739
11. ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
705,5394157617,0251,00354,66020700015127,2241,625
12. มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
541370308,4286291817,4419161328,7351,4566655,0173,071
13. ประถมศึกษาระนอง
311,968158419,80655464,7182160007816,492928
14. ประถมศึกษาชุมพร เขต 1
443,2782715613,29380654,57819724,07017510725,2191,449
15. ประถมศึกษาชุมพร เขต 2
654,2855714912,09189454,96425700011921,3401,722
16. ประถมศึกษาสงขลา เขต 1
865,929688489,95172821,3537436,04846413923,2811,954
17. ประถมศึกษาสงขลา เขต 2
574,3063506515,59789153,82118800012723,7241,429
18. ประถมศึกษาสงขลา เขต 3
675,24044511827,0981,78276,85433411,7598319340,9512,644
19. มัธยมศึกษาสงขลา สตูล
219430247,5785651515,1059351231,8561,6665354,7333,196
20. ประถมศึกษาสตูล
705,9124138619,6671,01421,6948211,6827215928,9551,581
21. ประถมศึกษาตรัง เขต 1
634,7653466612,73177719344223,77816513222,2081,330
22. ประถมศึกษาตรัง เขต 2
534,1693087817,20296443,02413300013524,3951,405
23. มัธยมศึกษาตรัง กระบี่
000217,4326271413,6161,067919,4991,2444440,5472,938
24. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
644,438355509,73663421,5936311,5146111717,2811,113
25. ประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
นายวันชัย วงศ์ศิลป์
443,5703066814,32885921,5856300011419,4831,228
26. มัธยมศึกษาพัทลุง
322842153,95533365,41132438,0673902717,6611,089
27. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
494,2214257918,8801,19875,82930811,7366313630,6661,994
28. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
483,9043186614,28686617273200011518,9171,216
29. ประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
181,4401404910,9688070000006712,408947
30. มัธยมศึกษาปัตตานี
110121133,56533618597425,316258179,841689
31. ประถมศึกษายะลา เขต 1
393,1104136613,4791,12132,16012837,92523211126,6741,894
32. ประถมศึกษายะลา เขต 2
151,1451335114,1831,02721,471890006816,7991,249
33. ประถมศึกษายะลา เขต 3
1175879173,86232943,599202000328,219610
34. มัธยมศึกษายะลา
1621271,56712133,20420612,200142127,033481
35. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
342,86629510722,6681,55776,48131200014832,0152,164
36. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
252,2952018420,9311,25076,10432811,6937411731,0231,853
37. ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
211,9772815215,0061,05432,481860007619,4641,421
38. มัธยมศึกษานราธิวาส
000114,00227054,83728512,2031171711,042672
 1,647121,85910,6772,182507,51232,441217196,74910,62480184,5449,0994,1261,010,66462,841